ΔΟΜΗ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΑΔΣ 42/2021

Συμπληρωματική της αριθ. 16/2021 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί «Έγκριση απαλλαγής του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού των επιχειρήσεων λόγω μέτρων προστασίας από τον COVID-19»42…ΩΦΠ2ΩΨ1-ΚΘ9 (1)

ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΔΗΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΕΠ

Σας ενημερώνουμε ότι μέσω της υπηρεσίας gov.gr στον παρακάτω σύνδεσμο :  https://reg.services.gov.gr/ μπορείτε να εκδώσετε με την χρήση των κωδικών σας TAXIS τα παρακάτω πιστοποιητικά χωρίς να επισκεφτείτε κάποιο δημοτικό κατάστημα ή ΚΕΠ. 1)Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 2)Πιστοποιητικό γέννησης 3)Πιστοποιητικό ιθαγένειας 4)Απόσπασμα Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης Εκδώστε απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης για εσάς ή τα ανήλικα παιδιά …

ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΔΗΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΕΠ Read More »

Scroll to Top