ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

4. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

11. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. ΤΑΚΤΙΚΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ.

7343 ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ

Συμπληρωματική της αριθ. 16/2021 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί «Έγκριση απαλλαγής του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού των επιχειρήσεων λόγω μέτρων προστασίας από τον COVID-19»42…ΩΦΠ2ΩΨ1-ΚΘ9 (1)

Scroll to Top
Scroll to Top