Σας ενημερώνουμε ότι μέσω της υπηρεσίας gov.gr στον παρακάτω σύνδεσμο :  https://reg.services.gov.gr/ μπορείτε να εκδώσετε με την χρήση των κωδικών σας TAXIS τα παρακάτω πιστοποιητικά χωρίς να επισκεφτείτε κάποιο δημοτικό κατάστημα ή ΚΕΠ. 1)Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 2)Πιστοποιητικό γέννησης 3)Πιστοποιητικό ιθαγένειας 4)Απόσπασμα Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης Εκδώστε απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης για εσάς ή τα ανήλικα παιδιά […]