ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ:

Μπαχαρόπουλος Μπαχάρης
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2324 350 127
E-mail: sepe@dimos-amfipolis.gr

Φαίνεται ότι δεν βρήκαμε αυτό που ζητούσατε. Αν θέλετε, δοκιμάστε την αναζήτηση.

Scroll to Top
Scroll to Top