ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διευθύντρια Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών: 2324350111

Προϊσταμένη Διοικητικών Υπηρεσιών (Ανθρώπινου Δυναμικού): 2324350120

Προϊστάμενος Τμήματος ΚΕΠ (ΤΑΠ-ΔΕΗ-ΑΔΕΙΕΣ): 2324350112

Πρωτόκολλο – Ηλεκτρονική Αλληλογραφία – : 2324350121
—————————————————————————-

Ληξιαρχείο – Δημοτολόγια Ροδολίβους: 2324 350103 & 2324 350108
——————————————————————————
Ληξιαρχείο – Δημοτολόγια Πρώτης: 2324 350216
——————————————————————————
Ληξιαρχείο – Δημοτολόγια Παλαιοκώμης: 2324 350422
——————————————————————————
Ληξιαρχείο – Δημοτολόγια Ν. Μπάφρας: 2324 350800

Φαίνεται ότι δεν βρήκαμε αυτό που ζητούσατε. Αν θέλετε, δοκιμάστε την αναζήτηση.

Scroll to Top
Scroll to Top