ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Προϊσταμένη Οικονομικών Υπηρεσιών: 2324350106

Τμήμα Προμηθειών: 2324350110 & 2324350114

Τμήμα Εσόδων (Λογαριασμοί Ύδρευσης) : 2324 350123 & 2324 350122

Ταμίας: 2324 350101

Φαίνεται ότι δεν βρήκαμε αυτό που ζητούσατε. Αν θέλετε, δοκιμάστε την αναζήτηση.

Scroll to Top
Scroll to Top