ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Διακήρυξη του προϊσταμένου της Κτηματικής Υπηρεσίας Σερρών, για πρόσκληση ενδιαφέροντος με θέμα την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού για λειτουργίας αυτοκινούμενου ή ρυμουλκούμενου τροχήλατου αναψυκτήριου με ηλεκτρονική δημοπρασία σε θέση του Δήμου Αμφίπολης της Π.Ε. Σερρών. ΨΕ8ΜΗ-Δ5Κ_Διακήρυξη παραχώρησης αιγιαλού για Καντίνα_Ματσίκι

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΧΩΡΩΝ

Ο Δήμος Αμφίπολης αναγνωρίζει την ανάγκη επιτάχυνσης της υλοποίησης των ενεργειακών και κλιματικών σχεδίων και αντιλαμβάνεται το μέγεθος της πρόκλησης που παρουσιάζει ο μετασχηματισμός που αντιμετωπίζουμε ως αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής. Επιδιώκοντας διαρκώς τον εκσυγχρονισμό και συντασσόμενος με την στρατηγική της πράσινης μετάβασης, αξιοποιεί κάθε διαθέσιμο εργαλείο εγχώριο ή ευρωπαϊκό”. Το πρόγραμμα PROSPECT+ στοχεύει στην

Ο Δήμος Αμφίπολης ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους Οικονομικούς Φορείς ότι αναρτήθηκε στην πύλη www.promitheus.gov.gr  του «Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ-ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ»  ο Δημόσιος Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό Α/Α: 198632 του έργου με τίτλο: «Κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης Ροδολίβους», στον παρακάτω σύνδεσμο: http://pwgopendata.eprocurement.gov.gr/actSearchErgwn/faces/active_search_main.jspx  

Ο Δήμος Αμφίπολης ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους Οικονομικούς Φορείς ότι αναρτήθηκε στην πύλη www.promitheus.gov.gr του «Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ-ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ»  ο Δημόσιος Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό Α/Α: 198742 του έργου με τίτλο: «Συντήρηση δημοτικών οδών Δήμου Αμφίπολης», στον παρακάτω σύνδεσμο: http://pwgopendata.eprocurement.gov.gr/actSearchErgwn/faces/active_search_main.jspx  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2022 (ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ) ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2022 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ-ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2022 (1)

ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΟΤΙ ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ Ο ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ» ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΕΣΗΔΗΣ 191097 http://pwgopendata.eprocurement.gov.gr/actSearchErgwn/faces/active_search_main.jspx  

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Για την προώθηση της Ηλεκτροκίνησης σε ολόκληρη τη χώρα και την επέκταση της χρήσης ηλεκτρικών οχημάτων (Η/Ο) χαμηλών και μηδενικών εκπομπών ρύπων και με βάση το νόμο 4710/2020 «Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και άλλες διατάξεις», οι δήμοι υποχρεούνται να συντάξουν Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ), ο Δήμος Αμφίπολης υπέβαλε Πρόταση στο Πράσινο Ταμείο

Scroll to Top
Scroll to Top