Ο Δήμος Αμφίπολης αναγνωρίζει την ανάγκη επιτάχυνσης της υλοποίησης των ενεργειακών και κλιματικών σχεδίων και αντιλαμβάνεται το μέγεθος της πρόκλησης που παρουσιάζει ο μετασχηματισμός που αντιμετωπίζουμε ως αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής. Επιδιώκοντας διαρκώς τον εκσυγχρονισμό και συντασσόμενος με την στρατηγική της πράσινης μετάβασης, αξιοποιεί κάθε διαθέσιμο εργαλείο εγχώριο ή ευρωπαϊκό”. Το πρόγραμμα PROSPECT+ στοχεύει στην […]