5239_15η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ OIK ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ