Πρόσκληση στην δια Περιφοράς Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμφίπολης στις 18 Ιουνίου 2021 09:00΄ εως 11:00΄

5239_15η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ OIK ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ