ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2024

ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ-ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για εκλογή μελών Προεδρείου ΔΣ & Δημοτικής Επιτροπής

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2023 Μελέτη Προμήθειας Καυσίμων & Λιπαντικών 2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2023

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ———-9241ΩΨ1-ΧΤΣ

Scroll to Top
Scroll to Top