ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ο Δήμος Αμφίπολης αναγνωρίζει την ανάγκη επιτάχυνσης της υλοποίησης των ενεργειακών και κλιματικών σχεδίων και αντιλαμβάνεται το μέγεθος της πρόκλησης που παρουσιάζει ο μετασχηματισμός που αντιμετωπίζουμε ως αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής. Επιδιώκοντας διαρκώς τον εκσυγχρονισμό και συντασσόμενος με την στρατηγική της πράσινης μετάβασης, αξιοποιεί κάθε διαθέσιμο εργαλείο εγχώριο ή ευρωπαϊκό”. Το πρόγραμμα PROSPECT+ στοχεύει στην […]

Ψ7ΗΦΗ-ΟΙΝ_ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ_ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ Την 28η του μηνός Μαΐου του έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 13:30 π.μ. θα διεξαχθεί δημόσιος πλειοδοτικός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού σε θέση της Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ στο Δήμο ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2024

ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ-ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για εκλογή μελών Προεδρείου ΔΣ & Δημοτικής Επιτροπής

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2023 Μελέτη Προμήθειας Καυσίμων & Λιπαντικών 2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2023

Scroll to Top
Scroll to Top