ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΓΟΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2022 (ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ) ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2022 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ-ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2022 (1)

Scroll to Top
Scroll to Top