ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:
Κατσάρας Χαρίτων
Τηλ. Επικοινωνίας: 2324 350 217
———————————————-
Παπαδόπουλος Ιορδάνης
Χατζηδάφνη Αικατερίνη
Βίτσιος Δήμος
Μπαχαρόπουλος Μπαχάρης
Πατσιά Ελένη
Χαρισιάδης Δημήτριος
Κουτούζογλου Αντώνιος

——————————
Μελίτος Κωνσταντίνος
Γαρούφας Βασίλειος
Παπαδόπουλος Γεώργιος
Ανδρεάδης Λάζαρος
Κλώτσικας Θεοχάρης
————————
Πετρίδης Πέτρος
Χατζηγεωργιάδου Σοφία
Παπαδόπουλος Λάζαρος
Αγγέλου Ιωάννης
————————-
Γάλλος Γεώργιος
Χαμαϊλίδης Αντώνιος
————————-
Άντσιου Άννα
Μάδεσης Νικόλαος

Scroll to Top
Scroll to Top