ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Κατσάρας Χαρίτων
Τηλ. Επικοινωνίας: 2324 350 217
———————————————-
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Μπόμπλιανης Αριστοτέλης
———————————————-
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Τσιρογιάννης Κωνσταντίνος
———————————————-
Παπαδόπουλος Ιορδάνης
Καρκαλέτσης Κύριλλος
Πατσιά Ελένη
Χατζηδάφνη Αικατερίνη
Παπαγεωργίου Ηλίας
Χατζηγεωργίαδου Σοφία
Κατσάρας Χαρίτων
Παπαδόπουλος Γεώργιος
Χαρισιάδης Δημήτριος
Μπόμπλιανης Αριστοτέλης
Κουτούζογλου Αντώνιος
———————————————-
Μελίτος Κωνσταντίνος
Γαρούφας Βασίλειος
Γεωργάκας Αναστάσιος
Σωμάδης Σταμάτιος
———————————————-
Μπαχαρόπουλος Μπαχάρης
Τσιρογιάννης Κωνσταντίνος
Ψαρράς Κωνσταντίνος
———————————————-
Άντσιου Άννα

1687 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ 15_ΜΑΡΤ_2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (1)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

23. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ ΤΑΚΤΙΚΗ

22. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. ΤΑΚΤΙΚΗ

21. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. ΕΙΔΙΚΗ

Scroll to Top
Scroll to Top