ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:
Κατσάρας Χαρίτων
Τηλ. Επικοινωνίας: 2324 350 217
———————————————-
Παπαδόπουλος Ιορδάνης
Χατζηδάφνη Αικατερίνη
Βίτσιος Δήμος
Μπαχαρόπουλος Μπαχάρης
Πατσιά Ελένη
Χαρισιάδης Δημήτριος
Κουτούζογλου Αντώνιος

——————————
Μελίτος Κωνσταντίνος
Γαρούφας Βασίλειος
Παπαδόπουλος Γεώργιος
Ανδρεάδης Λάζαρος
Κλώτσικας Θεοχάρης
————————
Πετρίδης Πέτρος
Χατζηγεωργιάδου Σοφία
Παπαδόπουλος Λάζαρος
Αγγέλου Ιωάννης
————————-
Γάλλος Γεώργιος
Χαμαϊλίδης Αντώνιος
————————-
Άντσιου Άννα
Μάδεσης Νικόλαος

ΑΔΣ 42/2021

Συμπληρωματική της αριθ. 16/2021 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί «Έγκριση απαλλαγής του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού των επιχειρήσεων λόγω μέτρων προστασίας από τον COVID-19»42…ΩΦΠ2ΩΨ1-ΚΘ9 (1)

Scroll to Top
Scroll to Top