ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Κατσάρας Χαρίτων
Τηλ. Επικοινωνίας: 2324 350 217
———————————————-
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Μπόμπλιανης Αριστοτέλης
———————————————-
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Τσιρογιάννης Κωνσταντίνος
———————————————-
Παπαδόπουλος Ιορδάνης
Καρκαλέτσης Κύριλλος
Πατσιά Ελένη
Χατζηδάφνη Αικατερίνη
Παπαγεωργίου Ηλίας
Χατζηγεωργίαδου Σοφία
Κατσάρας Χαρίτων
Παπαδόπουλος Γεώργιος
Χαρισιάδης Δημήτριος
Μπόμπλιανης Αριστοτέλης
Κουτούζογλου Αντώνιος
———————————————-
Μελίτος Κωνσταντίνος
Γαρούφας Βασίλειος
Γεωργάκας Αναστάσιος
Σωμάδης Σταμάτιος
———————————————-
Μπαχαρόπουλος Μπαχάρης
Τσιρογιάννης Κωνσταντίνος
Ψαρράς Κωνσταντίνος
———————————————-
Άντσιου Άννα

4. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

11. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. ΤΑΚΤΙΚΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ.

Συμπληρωματική της αριθ. 16/2021 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί «Έγκριση απαλλαγής του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού των επιχειρήσεων λόγω μέτρων προστασίας από τον COVID-19»42…ΩΦΠ2ΩΨ1-ΚΘ9 (1)

Scroll to Top
Scroll to Top